Hoe gaan wij te werk?

Nadat er contact is gezocht met Learwizer Huiswerkbegeleiding via de website, of anders, wordt de leerling met de ouder(s) uitgenodigd voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek. Dit gesprek vindt op de werkplek van Learwizer of bij de leerling thuis plaats. In dit gesprek wordt duidelijk hoe we de leerling kunnen begeleiden. Dat kan op leergebied zijn maar ook op het gebied van huiswerk maken, faalangst, motivatie, zich ongelukkig voelen, concentratie, planning van huiswerk, manier van leren, enz.. Na dit gesprek maken we afspraken hoelang, wanneer en waar de begeleiding wordt ingezet. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst. Na vier keer met de leerling gewerkt te hebben wordt met ouders en leerling samen kort geëvalueerd en bekeken of een aanpassing nodig is.

Het is niet: "Hoe knap ben jij, maar: Hoe ben jij knap?"

Elk kind is knap, op verschillende manieren.
Het is de kunst om deze verschillen te erkennen en gebruik te maken van de sterke kanten van de leerling.
Zo kunnen we de gebieden die minder sterk ontwikkeld zijn prikkelen en helpen ontwikkelen.Wij gaan uit van de persoonlijke talenten van het kind/de jongere om die als kracht te gaan gebruiken bij de hulp die we bieden. Als hulpmiddel daarbij kunnen we gebruik maken van de MILS, een korte digitale screening.

Ieder mens is uniek en heeft een eigen aanpak nodig. Al werkende zoeken we naar zijn/haar eigen persoonlijke manier van leren, naar zijn/haar talenten op welk gebied dan ook.

WERKEN VANUIT JE EIGEN MOGELIJKHEDEN GEEFT RUIMTE.

Wij vinden het belangrijk
dat er een goed en transparant overleg is
tussen ouders, mentoren/ leerkrachten en Learwizer.
Samen kunnen wij de hulp geven
die nodig is voor uw kind.

 
 

Voortgezet onderwijs

 In overleg wordt een middag afgesproken voor huiswerkbegeleiding. Er is ruimte voor ongeveer 6 personen. Van iedere leerling wordt verwacht dat hij/zij minstens 1 uur aanwezig zal zijn, omdat de ervaring leert dat deze tijd minimaal nodig is om het huiswerk te maken.

Hoe ziet de huiswerkbegeleiding er uit?

De leerling komt met een ingevulde en bijgehouden papieren agenda binnen.
Hij heeft al de benodigde materialen bij zich voor het huiswerk.
Wij zorgen voor een rustige ontspannen sfeer en helpen de leerling met het plannen van het werk.  
Tijdens het maken van het huiswerk zijn wij er voor ondersteuning en extra uitleg waar nodig.
We helpen met overhoren en checken of al het werk af is als de leerling naar huis gaat.
Na vier weken vindt er een evaluatie plaats volgens de afspraken in de overeenkomst en passen we indien gewenst de begeleiding aan.
Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er meer nodig is dan deze extra ondersteuning.
Dan is er de mogelijkheid om over te stappen op individuele begeleiding op de andere middagen.
Dit alles natuurlijk in overleg.

Learwizer geeft geen examentraining.

Basisschool

Beide begeleiders van Learwizer hebben jaren ervaring als leerkrachten in het basisonderwijs en zijn beide gediplomeerde Remedial Teachers. Wij kunnen daarom bijles geven aan leerlingen van het basisonderwijs en daarbij aansluiten bij de lopende handelingsplannen van de school waar uw kind op zit. Al op jonge leeftijd krijgen kinderen huiswerk mee. Hoe ga je daar als ouders mee om? Wij kunnen hier op een goede manier een begin mee maken. Het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd weten waar hun (leer)kracht ligt en hoe ze moeten leren. Pas dan komt het inhoudelijke.

Op maandag-, woensdag- donderdag- en vrijdagmiddag begeleiden wij kinderen individueel of in kleine groepjes. Ook oudere leerlingen, bijvoorbeeld van het VO,  kunnen hiervoor worden aangemeld.