Wie zijn wijSamen met Maaike Terpstra heb ik Learwizer Huiswerkbegeleiding in het jaar 2015 opgericht. Vanaf september 2017 ga ik voorlopig als enige coach van Learwizer verder.
Mijn naam is Marian Bos. Ik woon samen met mijn man in Dokkum op de Zwaan 104.
Wij hebben drie kinderen gekregen en groot gebracht. Zij zijn alle drie nu het huis uit. Vanaf het jaar 2000 tot 2014 ben ik werkzaam in het basisonderwijs in Dokkum geweest.

Naast het onderwijs neemt de muziek in mijn leven een grote plaats in. Ik speel o.a. piano en vooral samen muziek maken is mijn passie.

Ik ben bij het onderwijs in Dokkum begonnen als Remedial Teacher en bleef daarna als groepsleerkracht nog steeds met de ogen van een RT-er naar de kinderen kijken. Graag wilde ik ieder kind de hulp en ondersteuning geven die het nodig had. Ik vond het jammer dat het me in de praktijk van het lesgeven ontbrak aan tijd en mogelijkheden om dat ook te kunnen bieden. Maar bij Learwizer is die mogelijkheid wel ruimschoots aanwezig.  

Mijn kracht ligt in de individuele begeleiding van kinderen. Ik wil in de begeleiding van het kind op zoek gaan naar de eigen persoonlijke unieke talenten om die als kracht te gaan gebruiken bij de hulp die we gaan bieden. Daarbij maak ik vaak dankbaar gebruik van de MILS, meervoudige intelligentie leerstrategieën onderzoek. In 2015 ben ik gecertificeerd MILS coach geworden.
Ik ben ervan overtuigd dat het heel belangrijk is dat een kind zijn eigen kwaliteiten/talenten bewust wordt, in zijn kracht stapt en de ruimte krijgt om die juist te ontwikkelen. Daardoor zal hij meer zelfvertrouwen krijgen en plezier ervaren.
Het kind komt sterker in het leven te staan en heeft meer kracht en moed om moeilijke dingen aan te pakken.