MILS

MILS = Meer Inzicht in je LeerStrategieën

De MILS is een multimediale test, 
geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar
en duurt ongeveer 10 minuten.
 
 
Er is  een test voor volwassenen en een test voor kinderen. Sinds april 2020 is er nu ook een online test voor ouders met hun kind(eren) om hen beter te kunnen helpen bij thuisonderwijs. 

De test is ontwikkeld door Drs Marjolein van Bodegom. Eigenaar van Bureau van Bodegom, website:  mdhttp://vanbodegom.eu/
 

De huiswerkbegeleider is gecertificeerd MILS-coach.
 

 
►►   haal het beste uit jezelf  
 
►►   faalangst en onzekerheid kunnen worden opgelost   
 
►►  weet hoe je leert 
 
►►  het is niet "hoe slim ben jij" maar "hoe ben jij slim"!  
 
►►  groei met de juiste leerstrategie   
 
 

Er is veel nagedacht en geschreven over hoe mensen leren.
Mensen leren op verschillende manieren.
De één leert door te doen, de ander moet het ‘voor zich zien’
en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen om het te kunnen begrijpen.
Inzicht in je eigen leerstrategie kan je helpen om informatie gemakkelijker op te nemen en te onthouden.
Daardoor krijg je meer plezier in het leren, haal je betere resultaten en groeit je zelfvertrouwen.


De 6 leerstrategieën die in beeld gebracht worden, zijn:
 • Woordslim

 • Stappen denken

 • Beweging nodig

 • Luisterslim

 • Beeldslim

 • Samen leren


Als de leerstof aangeboden wordt op de manier die bij jou past:
 •  Leer je makkelijker

 •  Krijg je meer plezier in leren (en dus in het naar school gaan)

 •  Haal je betere resultaten

 •  Groeit je zelfvertrouwen


Om vast te stellen wat jouw favoriete leerstrategie is kun je bij Learwizer huiswerkbegeleiding de MILS doen.
De enige voorwaarde is dat je 10 jaar of ouder bent.
 

Het afnemen van de MILS.


De leerling zit achter een computer met een koptelefoon op. Hij/zij krijgt 32 keer twee leersituaties aangeboden waartussen hij/zij moet kiezen.
De vraag is iedere keer: als jij mag kiezen hoe je iets leert wat doe je dan het liefste? Doel is de leervoorkeur vaststellen.
Dit duurt ongeveer 10 minuten. De vragen hebben ook plaatjes, geluid en bewegende elementen in zich.
Als de leerling klaar is, vertelt de begeleider wat de test gemeten heeft en checkt bij de leerling of dit klopt, dus of het deze leervoorkeur herkent.
Daarna volgt een toelichting op de leervoorkeur: wat zijn de leerstrategieën die daarbij passen, wat past de leerling zelf al toe,
welke andere strategieën spreken hem/haar aan en wil hij/zij uitproberen?
Dit is het meest waardevolle deel voor uw kind.

Hij/zij krijgt een korte toelichting met de scores mee naar huis. Een uitgebreid verslag volgt enkele dagen daarna.

De kosten voor de MILS bedragen met ingang van 1 maart 2020 per persoon € 150 inclusief uitgebreid verslag. 

Bovenstaande kan ook toegepast worden op volwassenen en pgb-kinderen. 

MILS voor ouders on line


Met ingang van april 2020 is er een nieuw product beschikbaar. Door de corona crisis zijn ouders gedwongen om thuisonderwijs te geven aan hun kinderen.
Dit zorgt voor veel nieuwe uitdagingen.

Eerste Hulp Bij Thuisonderwijs met het MILS leerstrategie onderzoek voor ouders!
Vind jij het ook een uitdaging: je kind(eren) thuis onderwijs geven naast alle andere ‘normale’ werkzaamheden?
Ben je op zoek naar duidelijke handvatten om je kind(eren) zo goed mogelijk te helpen?
Wij hebben hier een oplossing voor!
 
Vaak leert een kind anders dan jijzelf.
Dan kan het zijn dat jouw manier van uitleg geven en motiveren, ondanks alle goede bedoelingen, niet aanslaat.
Belangrijk is dan te weten hoe jij vanuit jouw eigen leervoorkeuren je kind(eren) zo goed mogelijk begeleidt en met hen communiceert.
Hiervoor introduceren wij een speciaal onderzoek: 
 
MILS voor ouders! (Meer Inzicht in LeerStrategieën)

Met deze speciale MILS voor ouders, geeft een gecertificeerd MILS coach je op hoofdlijnen inzicht in jouw leervoorkeuren ten opzichte van je kind.
Drie leer- en begeleidingsadviezen worden kort toegelicht.
Introductieprijs van deze nieuwe “MILS voor ouders” €175,-:
Per 1 augustus 2020 is de normale prijs van kracht: €225,-:
 • Kort online intakegesprek
 • Persoonlijke instructie online
 • MILS leerstrategieonderzoek voor één ouder en één kind
 • Online nagesprek van 30 minuten
 • Korte schriftelijke follow-up met de 3 beste leer- en begeleidingsadviezen
Dit speciale ouderonderzoek geeft geen diepte analyse van de leervoorkeuren van de leerling.
Er zit ook geen psychologisch verslag bij.
Die beide diensten zijn wel beschikbaar bij alle MILS coaches.
Informeer naar de mogelijkheden: info@learwizer.nl