MILS

MILS = Meervoudige Intelligentie Leerstrategie Screening

De MILS is een multimediale test, 
geschikt voor kinderen van 9 tot 18 jaar
en duurt ongeveer 10 minuten.
 
 
Er is ook een test voor volwassenen.

De test is ontwikkeld door Drs Marjolein van Bodegom. Eigenaar van Bureau van Bodegom, website:  www.vanbodegom.eu
 

De huiswerkbegeleider is gecertificeerd MILS-coach.
 

 
►►   haal het beste uit jezelf  
 
►►   faalangst en onzekerheid kunnen worden opgelost   
 
►►  weet hoe je leert 
 
►►  het is niet "hoe slim ben jij" maar "hoe ben jij slim"!  
 
►►  groei met de juiste leerstrategie   
 
 

Er is veel nagedacht en geschreven over hoe mensen leren.
Mensen leren op verschillende manieren.
De één leert door te doen, de ander moet het ‘voor zich zien’
en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen om het te kunnen begrijpen.
Inzicht in je eigen leerstrategie kan je helpen om informatie gemakkelijker op te nemen en te onthouden.
Daardoor krijg je meer plezier in het leren, haal je betere resultaten en groeit je zelfvertrouwen.


De 6 leerstrategieën die in beeld gebracht worden, zijn:
  • Woordslim

  • Stappen denken

  • Beweging nodig

  • Luisterslim

  • Beeldslim

  • Samen leren


Als de leerstof aangeboden wordt op de manier die bij jou past:
  •  Leer je makkelijker

  •  Krijg je meer plezier in leren (en dus in het naar school gaan)

  •  Haal je betere resultaten

  •  Groeit je zelfvertrouwen


Om vast te stellen wat jouw favoriete leerstrategie is kun je bij Learwizer huiswerkbegeleiding de MILS doen.
De enige voorwaarde is dat je 9 jaar of ouder bent.
 

Het afnemen van de MILS.


De leerling zit achter een computer met een koptelefoon op. Hij/zij krijgt 32 keer twee leersituaties aangeboden waartussen hij/zij moet kiezen.
De vraag is iedere keer: als jij mag kiezen hoe je iets leert wat doe je dan het liefste? Doel is de leervoorkeur vaststellen.
Dit duurt ongeveer 10 minuten. De vragen hebben ook plaatjes, geluid en bewegende elementen in zich.
Als de leerling klaar is, vertelt de begeleider wat de test gemeten heeft en checkt bij de leerling of dit klopt, dus of het deze leerstijl herkent.
Daarna volgt een toelichting op de leerstijl: wat zijn de leerstrategieën die daarbij passen, wat past de leerling zelf al toe,
welke andere strategieën spreken hem/haar aan en wil hij/zij uitproberen?
Dit is het meest waardevolle deel voor uw kind.

Hij/zij krijgt een korte toelichting met de scores mee naar huis. Een uitgebreid verslag volgt enkele dagen daarna.

De kosten voor de MILS bedragen met ingang van 1 augustus 2016 per persoon € 125 inclusief uitgebreid verslag. 

Bovenstaande kan ook toegepast worden op volwassenen en pgb-kinderen.