Welkom bij LEARWIZER

….. een extra steuntje in de rug …….


Learwizer Huiswerkbegeleiding biedt kinderen vanaf 6 jaar, volwassenen en pgb-kinderen tot 18 jaar een huiselijke omgeving waarin ze op een persoonlijke, positieve en professionele manier begeleid worden. Dat kan op leergebied zijn (bijles, overhoring), maar ook op het gebied van huiswerk maken, faalangst, motivatie, ongelukkig voelen, concentratie, planning van huiswerk, manier van leren, studievaardigheden, omgang met handicap, of een combinatie van genoemde struikelblokken. Maar ouders en kinderen kunnen ook heel goed zèlf redenen bedenken, waarom extra begeleiding soms wenselijk is of tenminste de moeite waard om te proberen. Wij hebben de middelen om samen met u en uw kind er achter te komen hoe uw kind leert en of dat een handige manier is voor alle leerstof.

We gebruiken namelijk de theorie van Meervoudige Intelligentie (Howard Gardner) als uitgangspunt: "Het is niet: Hoe slim ben jij? Maar: Hoe ben jij slim?"
Meer lezen? Klik hier.

Wij zijn in 2015 gecertificeerd als MILS-coach.
De MILS bestaat uit een kort digitaal onderzoek naar de leerstrategie van uw kind. 

Wij kijken naar hoe jij het beste leert, informatie verwerkt, wat jouw leerstrategie is. Kortom: Hoe ben jij slim?

De eigenaar van Learwizer is Marian Bos, leerkracht/remedial teacher met als missie leerlingen te helpen op hun weg naar zelfstandigheid en hierbij uit te gaan van de kracht van de leerling. 
Voor vragen of meer informatie kunt U een mail sturen naar info@learwizer.nl